Dụng Cụ Pha Trà

220.000 VNĐ 200.000 VNĐ


120.000 VNĐ 100.000 VNĐ


300.000 VNĐ 250.000 VNĐ


Bộ trà cụ tre
(Model: 001)

150.000 VNĐ


320.000 VNĐ 300.000 VNĐ


Cung nhẫn trà tre
(Model: 001)

160.000 VND 160.000 VNĐ


550.000 VNĐ 480.000 VNĐ


100.000 VNĐ


350.000 VNĐ 250.000 VNĐ


120.000 VNĐ


200.000 VNĐ 180.000 VNĐ


150.000 VNĐ 120.000 VNĐ


1.200.000 VNĐ 650.000 VNĐ


150.000 VNĐ 120.000 VNĐ(Model: 001)

250.000 VNĐ 230.000 VNĐ


1.000.000 VNĐ 600.000 VNĐ


350.000 VNĐ 250.000 VNĐ


450.000 VNĐ 350.000 vnd


120.000 VNĐ 100.000 VNĐ


300.000 VNĐ 250.000 VNĐ


150.000 VNĐ 120.000 VNĐ


600.000 VNĐ 450.000 VNĐ


200.000 VNĐ 160.000 vnđ


25.000 VNĐ 15.000 VNĐ


550.000 VNĐ 450.000 VNĐ


250.000 VNĐ 180.000 VNĐ


120.000 VNĐ 99.000 VNĐ


360.000 VNĐ 300.000 VNĐ


360.000 VNĐ 300.000 VNĐ


300.000 VNĐ 250.000 VNĐ


360.000 VNĐ 300.000 VNĐ


300.000 VNĐ 280.000 VNĐ


145.000 VNĐ 120.000 VNĐ


360.000 VNĐ 300.000 VNĐ


250.000 VNĐ 199.000 VNĐ


Xúc trà đồng
(Model: 001)

120.000 VNĐ 90.000 VNĐ


200.000 VNĐ 150.000 VNĐ


200.000 VND 180.000 VNĐ


2.50.000 VNĐ 180000 VNĐ


300.000 VNĐ 220.000 VNĐ


35.000 VNĐ 25.000 VNĐ


450.000 VNĐ 420.000 VNĐ


250.000 VNĐ 190.000 VNĐ


200.000 VNĐ 160.000 VNĐ


25.000 VND 20.000 VNĐ


145.000 VNĐ 120.000 VNĐ


250.000 VNĐ 200.000 VNĐ


CẦN HỖ TRỢ HOẶC TƯ VẤN ĐỪNG NGẦN NGẠI GỌI CHO CHÚNG TÔI