Hũ Đựng Trà

Hũ Trà Men Ngọc
(Model: 001)

200.000 VNĐ 150.000 VNĐ


300.000 VNĐ 220.000 VNĐ


350.000 VNĐ 250.000 VNĐ


350.000 VNĐ 250.000 VNĐ


200.000 VNĐ 150.000 VNĐ


300.000 VND 250.000 VNĐ


Hũ Sứ Sen Cá To
(Model: 001)

250.000 VNĐ 200.000 VNĐ


150.000 VNĐ 120.000 VNĐ


250.000 VNĐ 180.000 VNĐ


2.50.000 VNĐ 200.000 VNĐ


CẦN HỖ TRỢ HOẶC TƯ VẤN ĐỪNG NGẦN NGẠI GỌI CHO CHÚNG TÔI